konie,
Home Hodowla koni Regulaminy I Ogólnopolski Championat Koni SP - Okoly, 22.10.2011
23 | 04 | 2024
REKLAMA
Menu:
REKLAMA
Działy
REKLAMA1
REKLAMA
Polecamy:
REKLAMA

I Ogólnopolski Championat Koni SP - Okoly, 22.10.2011 Drukuj Email
Hodowla koni - Regulaminy

Prezentujemy regulamin I Ogólnopolskiego Championatu Koni rasy sp w wolnych skokach, który odbędzie się w Okołach w dniu 22 października.

REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU UŻYTKOWEGO KONI RASY SP W WOLNYCH SKOKACH

1. Organizatorzy:
Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach
Stadnina Koni – Ośrodek Jeździecki w Okołach
Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
Szkoła jazdy konnej w Brynku

2. Data i miejsce: 22 października 2011r. Okoły.

3. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK.

4. W Czempionacie mogą brać udział konie dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie rasy polski koń szlachetny półkrwi, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi.

5. Liczba miejsc ograniczona do 50. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział wałachów rasy sp (bez prawa do nagród MRiRW).

6. Konie będą oceniane w następujących klasach:
I. Konie dwuletnie
II. Konie trzyletnie
III. Konie czteroletnie

7. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3 osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.

8. Ocena koni roczników 2007 - 2009.
I. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni.
II. Zasady oceny koni w wolnych skokach:
Korytarz do wolnych skoków składa się z trzech przeszkód – krzyżak, stacjonata, okser (double bare). Zakłada się możliwość ułożenia drąga na ziemi przed przeszkodą. Odległości pomiędzy przeszkodami to kolejno 6,8m i 10,70 m (dwie foule). Szerokość i wysokość ostatniej przeszkody w poszczególnych grupach wiekowych to:
• 90/110cm w grupie koni 2 letnich
• 105/125cm w grupie koni 3 letnich
• 120/140cm w grupie koni 4 letnich
Komisją sędziowska ma prawo do zmiany odległości i wysokości przeszkód w miarę potrzeb.
III. Ocenie podlegają elementy według poniższego schematu:
skoki luzem Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. - współczynnik przeliczeniowy:1,2
Oceniane są następujące elementy:
• rozwaga i sposób podejścia do przeszkody
• ułożenie głowy szyi i kłębu
• siła odbicia
• szybkość oderwania przednich nóg
• ułożenie kłody w skoku
• umiejętność złożenia przednich nóg i otwarcia zadu
• równomierność prowadzenia przednich nóg
• dynamika skoku
• elastyczność grzbietu
• szybkość powrotu do równowagi po skoku
typ rasowy/użytkowy i pokrój - maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.). - współczynnik przeliczeniowy:0,8.
Oceniane są następujące elementy:
• typ rasowy/użytkowy i poprawność budowy
IV. Wybór Młodzieżowego Czempiona Koni rasy SP
Tytuł czempiona, a następnie wiceczempiona oraz trzecią i czwartą lokatę otrzymują klacze i ogiery oceniane w ramach trzech grup wiekowych, które zdobyły największą liczbę punktów przyznanych za ocenę skoków luzem i ocenę typu rasowego/użytkowego. Tytuły przyznawane są oddzielnie dla klaczy i ogierów.
Dla czterech najlepszych ogierów oraz czterech najlepszych klaczy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyznaje nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 1000 zł za zdobycie tytułu czempiona, 900 zł za zdobycie tytułu wiceczempiona, 800 zł za zdobycie trzeciej lokaty, 700 zł za zdobycie czwartej lokaty, do równego podziału między hodowcę i właściciela.

9. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.

10. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.

11. Zgłoszenia koni przyjmuje biuro Ś-OZHK Katowice w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2011r.

12. Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłata wpisowego w wysokości 100 zł od zgłoszonego konia przywiezionego w dniu 21.10.2011r. (piątek) i 80 zł od zgłoszonego konia przywiezionego w dniu 22.10.2011r (sobota). Wpłaty należy dokonać w terminie do 14 października 2011r. na konto organizatora ING Bank Śląski Nr 59 1050 1214 1000 0090 6992 1675. Brak wpłaty powoduje nieprzyjęcie konia do udziału w Czempionacie.

 


Polityka cookies
0.191