konie,
Home Hodowla koni Regulaminy Czempionat Koni Rasy SP - Kuźnia 3.08.2008
21 | 03 | 2023
REKLAMA
Menu:
REKLAMA
Działy
REKLAMA1
REKLAMA
Polecamy:
REKLAMA

Czempionat Koni Rasy SP - Kuźnia 3.08.2008 Drukuj Email
Hodowla koni - Regulaminy
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi, który odbędzie się w dniu 3 sierpnia na terenie Kuźni Nowowiejskiej.

REGULAMIN
Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy
Polski Koń Szlachetny Półkrwi


1.Organizatorzy:
Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
2.Data i miejsce: 3 sierpnia 2008 r. – Kuźnia Nowowiejska k. Wiskitek
Dowóz koni do godz. 9.00 (stajnie otwarte od godz. 18.00 poprzedniego dnia)
Ocena koni od godz. 10.00
3.Katalog koni wystawianych w czempionacie sporządzony jest przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do biura Związku w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2008 r.
4.W czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce, które spełniają warunki wpisu do księgi głównej koni rasy polski koń szlachetny półkrwi.
Konie będą oceniane w następujących klasach:
I.Klaczki rocznik 2008
II.Ogierki rocznik 2008
III.Klacze 3-6 letnie
IV.Klacze 7-12 letnie
Klacze wpisane do księgi koni rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi lub spełniające warunki wpisu do tej księgi.
Minimalna stawka do rozegrania czempionatu w klasie to 8 sztuk .
5.Oceny koni dokonuje Komisja w składzie:
- Andrzej Orłoś
- Piotr Helon
- Jarosław Szymoniak

Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
6.Ocena koni:
I.ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,
II.w ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 10 pkt. za następujące elementy:
III.Źrebięta –prezentacja luzem na hali
typ i pokrój
stęp,
kłus,
galop
elastyczność
wrażenie ogólne (w tym kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie źrebięcia do czempionatu)

IV.Klacze – prezentacja na trójkącie
typ
pokrój
stęp
kłus
kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie konia do czempionatu
Skala ocen:

10 pkt. - doskonała
5 pkt. - mierna
9 pkt. - bardzo dobra
4 pkt. - niedostateczna
8 pkt. - dobra
3 pkt. - prawie zła
7 pkt. - zadawalająca
2 pkt. - zła
6 pkt. - dostateczna
1 pkt. - bardzo zła

W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych za typ. O ile ocena za typ będzie się również pokrywała u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zdecyduje wyższa ocena za ruch.
7.Komisja oceny wybiera czempiona i wiceczempiona każdej klasy.
Dla 4 najlepszych klaczek (klasa I) oraz 4 najlepszych ogierków (klasa II) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyznają nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł, do równego podziału między hodowcę i właściciela źrebięcia. Spośród czempionów klas klaczy (klasa III i IV) wybierana jest czempionka klaczy, a następnie spośród pozostałych 3 klaczy (czempionka i 2 wiceczempionki) wybierana jest wiceczempionka oraz zdobywczynie trzeciego i czwartego miejsca. Dla tak wybranych 4 najlepszych klaczy organizatorzy przyznają nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł, do równego podziału między hodowcę i właściciela konia. Dla nagrodzonych koni organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i honorowe.

8.Konie dowiezione na czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie, (nie dotyczy źrebiąt)
9.Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór odpowiedni przy prezentacji koni oraz regulamin panujący w Ośrodku Kuźnia Nowowiejska.

UWAGA!! Wpisowe w wysokości 100 zł (boks, słoma) należy wpłacić na miejscu w biurze
obsługi czempionatu.

Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania czempionatu.
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z biurem WZHK w Warszawie.
 


Polityka cookies
0.221