Wycena kursu użytkowania zaprzęgowego Drukuj
Wtorek, 03 Kwiecień 2018 17:46
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w związku z realizacją projektu pn. Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim, Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 zwraca się z prośbą o dokonanie szacowania kosztów organizacji kursu w zakresie użytkowania zaprzęgowego. Termin przesłania szacowania określa się na 5 kwietnia 2018 r. Szacowanie kosztów należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik. Po dokonaniu szacowania kosztów kursu, zamawiający dokona zamówienia, które zostanie przeprowadzone zgodnie z procedurą prawa zamówień publicznych.
Kurs dotyczy  uczniów Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21 - 505 Janów Podlaski.
Liczba grup do przeszkolenia 4.
Liczba osób w grupie 10.
Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną, co najmniej 8 godzin na grupę.
Szkolenie w miejscu nauki ucznia.
Szkolenie zakończone wydanych certyfikatem lub zaświadczeniem potwierdzającym udział w kursie.
Szkoła nie posiada koni oraz zaprzęgów.
Uczniowie nie posiadają kasków. Wyposażenie uczniów w kaski leży po stronie wykonawcy.
Szkolący zapewnia materiały dydaktyczne oraz niezbędny sprzęt do przeprowadzenia kursu.
Terminy realizacji zadania należy uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, jednakże zakończenie realizacji kursów określa się na listopad 2018 r.

Z poważaniem
Monika Dadacz
Kierownik Projektu
Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim
Wydział Spraw Społecznych
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41
21 - 500 Biała Podlaska
tel. 083 351 13 41wycena kursu użytkowania zaprzęgowego
 
0.098