Halowe Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ujeżdżeniu - Zbrosławice, 28-30.11.2008 Drukuj
Piątek, 14 Listopad 2008 11:18
HOMS-A Zbrosławice 28-30.11.2008
PROPOZYCJE
HALOWYCH OTWARTYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA
W UJEŻDŻENIU
SENIORÓW, JUNIORÓW , JUNIORÓW MŁODSZYCH, KUCY I AMATORÓW
HALOWYCH REGIONALNYCH ZAWODÓW
W UJEŻDŻENIU


1.Organizator:
LZJ DRAMA Zbrosławice
Śląski Związek Jeździecki

2.Termin: 28-30.11.2008 r.

3.Miejsce: Ośrodek Jeździecki Zbrosławice

4.Uczestnicy: Kluby i zawodnicy zarejestrowani w PZJ i WZJ

5.Termin zgłoszeń: 15.11.2008 r.
Termin zgłoszeń ostatecznych do konkursów 20.11.2008.r.

6.Sposób zgłoszeń: zgłoszenia pisemne na aktualnych drukach zgłoszeń PZJ na adres:
LZJ DRAMA Zbrosławice, ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice
Tel./fax. (0-32) 2337000, 2337103 (w godz. 800-1500) e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8.Sędzia Główny: Danuta Lusina
Sędzia WZJ: Zuzanna Stajno
Sędziowie : Marek Ruda,
Komisarz : rotacja sędziów
Dyrektor techniczny: Marcin Jońca
Dyrektor Biura : Barbara Jachowicz

WARUNKI TECHNICZNE

1. Plac konkursowy zgodnie z przepisami PZJ.

2. Plac konkursowy - Hala podłoże piasek + trociny

3. Rozprężalnia - Hala podłoże piasek + trociny

4. Warunki ogólne
· Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2004.
· Regulamin Weterynaryjny wydanie 2005
· Regulaminem Rozgrywania Zawodów Jeździeckich w Ujeżdżeniu obowiązujący od 01.02.2008
· Zawody rozgrywane będą wg aktualnego regulaminu dyscypliny. Zawodnicy mogą startować na danym koniu zarówno w HMŚl. jak i Zawodach Regionalnych pod warunkiem zachowania ilości 2 startów konia w danym dniu. Konkursy odbywać się będą na czworobokach o wymiarach zgodnych z wymaganiami poszczególnych programów.

10.Sprawy organizacyjne:
a) Sprawdzanie dokumentów zawodników i koni: 27.11.2008 w godz. 1800 2000 - Ośrodek Jeździecki Zbrosławice
b) Plac konkursowy - Hala, podłoże: piasek + trociny.
c) Rozprężalnia - Hala podłoże: piasek + trociny
d) Plac konkursowy (czworobok) oraz rozprężalnia będzie dostępy dla zawodników w przeddzień zawodów w godz. od 1300- do 1830-
e) opłaty:
Opłata organizacyjna 140,00 (całe zawody) 1 dzień 50 zł.
boksy 210,00 (całe zawody) 1 dzień 80 zł. (każda rozpoczęta doba)
Opłaty za stajnie należy wpłacać na konto i dowód wpłaty przestać faxem wraz ze zgłoszeniem ostatecznym "ASCOT" Usługi jeździeckie Aleksandra Kędzierska Jońca, ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice nr konta PKO BP 17 1020 2368 0000 2202 0237 3843 . Koniom za które nie została uiszczona na konto opłata nie gwarantujemy boksów.
f) obowiązuje przedłożenie dokumentów koni i jeźdźców określonych w przepisach PZJ i przepisach weterynaryjnych
g) organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże zaistniałe w czasie
transportu i trwania zawodów.
h) miejsce dla koni będzie przygotowane od. 27.11.2008.r. od godz. 1200 należy zabrać
pojemniki na pasze i wodę. Organizator zapewnia pierwszą słomę. Na terenie zawodów istnieje możliwość nabycia - słoma 1 kostka - 6 zł., siano 1 kostka - 10 zł.

11. Sprawy finansowe: Koszty związane z uczestnictwem w zawodach ponoszą uczestniczące ekipy

12. Nagrody: Flot's dla koni. Medale, puchary i nagrody rzeczowe dla zawodników. Dekoracja Flots wręczanie pucharów, medali oraz nagród po zakończeniu każdej z rund.

13.Noclegi we własnym zakresie na terenie Ośrodka - obowiązuje wcześniejsza rezerwacja - noclegi w domkach tel. biuro 0-32 2337000, we Młynie tel. 0-512172780 lub w okolicznych hotelach: "Apollo" Zbrosławice tel. (032-2337664), Hotel "Olimpijski" Tarnowskie Góry (032-2854524), Hotel "Energetyk" GZK Pyskowice tel. (032-2332348), "Pałac w Rybnej" tel. (032-2841837), Hotel "Sparta" Zabrze Rokitnica tel. (032-2722755) Hotel Salezjanie Repty (032 2851474).

14. Istnie możliwość podłączenia przyczepy do prądu - odpłatność 50 zł dziennie

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów

16.Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną podane po aktualizacji zapisów na zebraniu technicznym wraz z listami startowymi. Listy startowe zamieszczone będą w godzinach wieczornych przeddzień każdego dnia zawodów na stronie www.zbroslawicedrama.fora.pl

17. Propozycje zatwierdzone przez Śląski Związek Jeździecki w dniu .......

Program Zawodów
Mistrzostwa Śląska

Prawo startu posiadają zawodnicy zrzeszeni w Śląskim Związku Jeździeckim oraz zaproszeni goście.
Runda Dzień 1 Nr konkursu Dzień 2 Nr konkursu Dzień 3 Nr konkursu Uczestnictwo
1 P-1 1 P-6 10 P-8 19 Kuce i małe konie, otwarte
2 L-4 2 L-8 11 P-6 20 Amatorzy*, otwarte
3 L-8 3 P-1 12 P-2 21 Juniorzy młodsi, otwarte
4 P-1 4 P-2 13 P-3 22 Juniorzy, otwarte
5 C-3 5 C-4 14 C-5 23 Seniorzy, otwarte* Warunkiem startu w HMŚl. Amatorów jest:
· Posiadanie aktualnych badań lekarskich przez zawodników, wydanych przez lekarza sportowego a w przypadku osób niepełnoletnich również zgoda rodziców na start w zawodach jeździeckich
· Brak aktualnej rejestracji w WZJ lub PZJ oraz nie posiadanie klasy sportowej w ujeżdżeniu w przeszłości
· Dla konia aktualne zaświadczenie lekarza weterynarii i zgoda na start w zawodach oraz aktualne szczepienia przeciwko grypie
· Zawody zostaną rozegrane w oparciu o aktualne przepisy i regulaminy PZJ dla dyscypliny ujeżdżenia

Program Zawodów Halowych Zawodów Regionalnych


Runda Dzień 1 Nr konkursu Dzień 2 Nr konkursu Dzień 3 Nr konkursu
6 P-1 6 P-2 15 P-3 24
7 L-8 7 P-1 16 P-2 25
8 N-6 8 N-7 17 N-9 26
9 C-5 9 CC-1 18 CC-2 27Wszystkie Konkursy oraz całe rundy w Halowych Otwartych Mistrzostwach Śląska rozgrywane będą w ramach Halowych Zawodów Regionalnych. Dopuszcza się rozegranie innych konkursów na życzenie zawodników o ile zostaną one uzgodnione na zebraniu technicznym.


SPRAWY WETERYNARYJNE

1. Powiatowy lekarz wet. Dr Adam Drewniok 0694446909
2. Lekarz wet. zawodów Dr Wiesław Topór 0606263658

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
· pierwsze szczepienie - w dniu rozpoczęcia szczepień
· drugie szczepienie - nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.
b. szczepienie przypominające:
· co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);
· żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.
c. Przegląd weterynaryjny odbywać się będzie w trakcie trwania konkursów na życzenie lekarza zawodów lub sędziego głównego.


KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
 
0.094