Konferencja poświęcona rasie małopolskiej Drukuj
Niedziela, 12 Luty 2017 00:51
Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich ser­decz­nie za­pra­sza na kon­fe­ren­cję po­świę­co­ną ak­tu­al­nej sy­tu­acji oraz po­trzeb­nym zmia­nom w ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 18-19 lu­te­go w Stadninie Koni Janów Podlaski. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch udzia­łem w kon­fe­ren­cji pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń na ad­res Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w ce­lu za­pew­nie­nia od­po­wied­ni­ch ilo­ści ma­te­ria­łów, po­sił­ków oraz miej­sc noc­le­go­wy­ch. Dla aktywnych członków PZHKM kolacja i oraz nocleg są bezpłatne. Potwierdzenie udziału i zapotrzebowania na noclegi należy przesłać do środy t.j. 15.02. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Organizator po­śred­ni­czy je­dy­nie w re­zer­wa­cji ho­te­lu, koszt noc­le­gu po­zo­sta­je po stro­nie go­ści.

 


PROGRAM KONFERENCJI PROGRAMOWEJ
NA TEMAT STANU HODOWLI KONI RASY MAŁOPOLSKIEJ
JANÓW PODLASKI
18 - 19.02.2017r.SOBOTA - 18 lutego     (Prowadzący: Dr Zenon Podstawski, Mariusz Gołębiowski)
14:00 - Obowiązujący program hodowlany oraz aktualny stan hodowli koni rasy małopolskiej w kraju (J. Kozik, A. Szymańska - Komisja Km)
14:30 - Pytania
14:35 - Ocena efektywności programu ochrony zasobów genetycznych dla rasy małopolskiej (Instytut Zootechniki)
14:55 - Pytania
15:00 - Przerwa kawowa
15:30 - Stan hodowli koni rasy małopolskiej w spółkach ANR. Plan realizacji założeń programu hodowlanego oraz współpracy z hodowlą terenową. (Agencja Nieruchomości Rolnych)
15:50 - Pytania
15:55 - Konie małopolskie w hodowli i sporcie (A. Jończyk - Komisja Km)
16:15 - Pytania
16:20 - Koń małopolski - ameliorant czy końcowy produkt hodowlany? Propozycje kierunków hodowlanych dla rasy (J. Urbański - PZHKM)
16:40 - Pytania
16:45 - Przerwa kawowa
17:15 - Podsumowanie i dyskusja nad przyjęciem proponowanych założeń wspólnej polityki hodowlanej dla rasy małopolskiej. (J. Urbański - PZHKM, J. Kozik - Komisja Km)
19:00 - kolacja

NIEDZIELA - 19 lutego
9:30 - Narodowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej (Komisja Km, PZHKM)
- przepisy i sprawy organizacyjne
- dyskusja

10:15 - przerwa kawowa
10:45 - Szkolenie w zakresie prezentacji koni w ręku oraz w skokach i ruchu luzem
- część teoretyczna
- część praktyczna - prezentacja w ręku, skoki luzem

13:00 - zakończenie
 
0.122